English version of Dr. Fiker site
Česká verze Dr. Soběslav Fiker, Csc.

RNDr. Soběslav Fiker, CSc.

Dr. Ernest Fiker, Csc.

Svůj život zasvětil výzkumu a ochraně pokožky. Byl jedním z nejkvalifikovanějších lidí v Evropě v oblasti hodnocení kosmetických výrobků. Cílem jeho dlouhodobé práce bylo studium regenerace poškozené pokožky v důsledku vlivů vnějšího prostředí.

Vzdělání:

1946 - 1952 Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity v Praze
1965 Kandidát lékařských věd

Praxe:

Ústav pracovního lékařství (pozdější "Ústav hygieny práce")
Státní zdravotní ústav v Praze

Švýcarsko, Kožní klinika Zürich, prof. Burckhardt
Francie, prof. Thiers, Dr. Guillot
Francie, výzkumné laboratoře světových kosmetických firem L'Oréal, Dior, ROC, ElidaGibs.

Věda a výzkum:

Metabolismus benzenu, intoxikace oxidem uhelnatým (do 1953).

"Vliv pracovního prostředí na pokožku pracujících - prevence kožních chorob z povolání". Výsledky: navrženy kožní čisticí a reparační prostředky podle pracovního prostředí.

„Vliv textilních materiálů na fyziologické parametry pokožky".
Výsledky: navržena metodika pro hodnocení pohody při vývoji nových textilních materiálů. Uplatněno při výběru textilních materiálů pro ochranné pracovní obleky, sportovní oblečení a oblečení pro kojence.

"Dermatologické vlastnosti tenzidů a detergentu".
Výsledky: navržena jednotná metoda posuzování pro státy střední a východní Evropy.

"Faktory vnějšího prostředí uplatňující vliv na organismus prostřednictvím kůže" - tenzidy, formaldehyd, textilní materiály, konzervanty, vlasová barviva.

Na základě výsledku byl Dr. Fiker pověřen vypracováním návrhu kritérií a metod hodnocení předmětu běžného užívání v rámci států střední a východní Evropy.

Dr. Fiker pověřen vedením skupiny zástupců Polska, Bulharska a Československa, která vymezila oblast kosmetických výrobků v rámci předmětů běžného užívání a navrhla zásady a kritéria hodnocení. Návrh byl v Polsku a Bulharsku realizován do roku 1989, v České republice v roce 1998. Ostatní země střední a východní Evropy se účastnily jako pozorovatelé.

Pracoval v komisi pro fytofarmaka a homeopatika při komisi pro nová léčiva Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Vytvořil skupinu odborníků pro hodnocení a posuzování kosmetických výrobků. Na základě těchto zkušeností vytvořil Národní referenční laboratoř pro kosmetické prostředky.

Založil (spolu s Dr. Fuchsem - Hygiena práce, Státní zdravotní ústav Praha) a vedl skupinu odborníku připravujících podklady pro rozhodnutí hlavního hygienika v oblasti předmětů běžného užívání a hraničních oblastech.

Pověřen jednáním se zástupci COLIPA (Evropská federace kosmetického průmyslu) s cílem vytvořit český předpis na kosmetické prostředky (realizace 1998).

Vyvinul unikátní kombinaci rostlinných kmenových buněk a aktivátoru humánních kmenových buněk, TrioStem3 komplex, který je obsažen v kosmetické řadě Fytofontana Stem Cells švýcarské společnosti Herb-pharma AG.

Ocenění a členství v odborných organizacích:

Diplom vědecké rady Státního zdravotního ústavu (SZÚ) za významný podíl na vědeckém pokroku v preventivní medicíně a zlepšování zdraví.

Člen sekce dermatologické alergologie a profesionálních dermatóz Československé dermatologické společnosti J. E. Purkyně.

Člen výboru (do r. 2002 předseda) Společnosti kosmetických chemiků, nyní Kosmetologické společnosti České republiky (od roku 1960 až do své smrti).

Odkazy:

Státní zdravotní ústav www.szu.cz
Kosmetologická společnost České republiky www.kosmetologie.cz
Kožní klinika Zürich www.dermatologie.usz.ch
Fytofontana Stem Cells www.f-stemcells.com